درآمد نیروگاه خورشیدی

نیروگاه خورشیدی اراک

نحوه محاسبه درآمد نیروگاه
صورتحساب همه نیروگاههای خورشیدی بر اساس فرمول زیر انجام می شود که البته دو ضريب ساخت داخل و ضريب آمادگی ساعتی فعلا برای نیروگاه های انشعابی عدد ۱ در نظر گرفته شده است ولی برای نیروگاههای خورشیدی بزرگ ضريب ساعتی لحاظ شده ولی ساخت داخل به ندرت اعمال شده است.

B =E.(T + T*). k1. k2. k3. k4

 B : نرخ خرید برق در صورت حسابهای ماهانه (ریال) (درآمد نیروگاه).
E : انرژی تولید شده نیروگاه بر حسب کیلووات ساعت است.
T : تعرفه پایه مصوبه وزیر نیرو (همان مبالغ ۱۲۷۴۰ و ۱۴۵۶۰ تومان که برای نیروگاه های انشعابی در نظر گرفته شده است و مبلغ ۸۹۱۸ تومان که برای نیروگاههای بزرگ لحاظ شده است)

نرخ خدمات انتقال
T* : (پاداش یا تعرفه اضافی در صورت اتصال نیروگاه به شبکه توزیع): این ضریب که تحت عنوان نرخ خدمات انتقال شناخته می شود هر ساله توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام می شود و در چند سال اخیر حدودا ۱۵ تا ۲۲ تومان به ازای هر کیلووات ساعت برق بوده است.
بررسی تاثیر نرخ تعديل (تورم) در درآمد نیروگاه خورشیدی
K1 : (ضریب تعدیل بر اساس تورم و نوسان نرخ یورو): ضريب تعديل برای هر نیروگاه با نیروگاه دیگری متفاوت است و بستگی به زمان اتصال به شبکه و مدت زمانی که از بهره برداری می گذرد دارد، ساتبا بعد از یک سال از بهره برداری، این ضریب را محاسبه می کند و به متقاضیان پرداخت می کند. با نرخ اعلامی رسمی کشور در ۲۰ سال گذشته به طور میانگین سالانه حدودا ۱۶ درصد تورم اعلام شده است. البته در برخی سالها که نوسانات ارزی وجود دارد مثل سالهای ۹۷ تا ۹۹ این نرخ بالاتر از ۳۰ درصد اعلام می شود و برخی سال ها هم در حد ۱۰ درصد؛ اما در مجموع می توان به صورت کلی انتظار داشت سالانه حداقل ۱۶ درصد درآمد نیروگاه خورشیدی افزایش یابد.

نکته مهم: یکی از تفاوت های عمده احداث نیروگاه خورشیدی نسبت به سپرده گذاری در بانک ها در همين است که ارزش پول سرمایه گذار در اینجا حفظ می شود ولی در بانک نه.

بررسي تاثير ضريب آمادگی ساعتی در فرمول درآمد نیروگاه خورشیدی K2 = میانگین وزني ضريب آمادگی ساعتی (ضريب ساعات پیک و غیر پیک) در ماه این ضريب هم برای نیروگاه های انشعابی فعلا ۱ در نظر گرفته میشود ولی برای نیروگاه های خورشیدی تا قبل از ابلاغیه جدید (مهرماه ۹۸) لحاظ می شد. این ضریب حدودا ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال، موجب افزایش درآمد نیروگاههای خورشیدی بزرگ می شود که البته در ابلاغیه جدید وزیر نیرو صرفا به نیروگاههای مدیریت پذیر تعلق می گیرد و چون نیروگاههای خورشیدی مدیریت پذیر نیستند مسئولان ساتبا اعلام کرده اند که دیگر تعلق نمی گیرد، مدیریت پذیر بودن یک نیروگاه در تعریف شرکت مدیریت شبکه برق ایران به نیروگاههای اطلاق می شود که توانایی کم و زیاد کردن تولید خود در هر ساعتی که شبکه نیاز داشته باشد را دارا باشند. نیروگاههای خورشیدی نمی توانند برخلاف نیروگاههای حرارتی یا زیست توده و … تولید خود را نگه دارند و در شب تزریق کنند لذا مديريت پذیر نیستند. البته قرار است که ساتبا در این خصوص از وزارت نیرو تعیین تکلیف کند.

ضریب ساخت داخل (ضریب بومی سازی)
K3 : (ضریب ساخت داخل): این ضریب تاکنون برای نیروگاه های خورشیدی انشعابی لحاظ نشده و معمولا هم طوری است که به سختی می توان بیش از ۴-۳ درصد گرفت. فعلا این ضریب ۱ در نظر گرفته می شود ولی برای نیروگاههای خورشیدی بزرگ این ضريب در حال بررسی است و قرار است که از سال ۹۸ به بعد برای نیروگاههایی که شرایط استفاده را دارند لحاظ گردد. این ضریب بر اساس دستورالعملی که توسط وزیر نیرو ابلاغ شده است محاسبه می گردد. در زیر جدول درصد هر بخش از تجهیزات نیروگاه مشخص است. در مجموع ضريب ساخت داخل می تواند تا ۳۰ درصد موجب افزایش قیمت خرید برق نیروگاه خورشیدی گردد.

درآمد نیروگاه خورشیدی

ضریب دوره قرارداد در فرمول محاسبه درآمد نیروگاه خورشیدی
K4 : ضريب دوره قرارداد؛ در هفت سال اول قرارداد برابر یک و در ابتدای سالهای هشتم، دوازدهم و شانزدهم برابر ۰٫۶ لحاظ می شود؛ یعنی در هفت سال اول، درآمد نیروگاه شما هرچقدر باشد، ابتدای سال هشتم در ۰٫۶ ضرب می شود و مجددا سال دوازدهم نیز در ضریب ۰٫۶ ضرب شده و در ابتدای سال شانزدهم نیز مجددا در یک ضريب ۰٫۶ دیگر ضرب می شود. البته بقیه پارامترها مثل نرخ تعديل، ضريب آمادگی ساعتی، ضریب ساخت داخل و … اعمال می شود ولی نرخ پایه اولیه سه بار در طی بیست سال در ۰٫۶ ضرب می شود.

صادرات برق نیروگاههای تجدیدپذیر
بر اساس ابلاغیه شماره ۹۷/۲۲۰۲۹/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۷/۰۴/۱۳ وزارت نیرو امکان صادرات برق نیروگاه های تجدیدپذیر به کشورهای اطراف فراهم شده است. ایران با ۸ کشور همسایه تبادلات برقی دارد که در این میان بیشترین صادرات به کشور عراق طی ۵ سال گذشته صورت گرفته است. متوسط قیمت برق به ازای هر کیلووات ساعت در بازار بین المللی برق از ۴ سنت دلار به بالاست و در ماههای گرم تابستان این عدد به بیش از ۱۰ سنت دلار نیز میرسد.

درآمد نیروگاه خورشیدی

پتانسیل تابش در نقطه جغرافیایی احداث نیروگاه
با توجه به اطلاعات منتشر شده در سایت جهانی PVGIS، و بر اساس دیتابیس اطلاعات جغرافیایی و هواشناسی دنیا، میزان تابش در محل احداث مشخص میشود. با نرم افزار PVSyst نسخه ۷٫۱ میزان تولید و زاویه شیب بهینه در شهر سمنان به شکل زیر مشخص شده است:

درآمد نیروگاه خورشیدی

شیب بهینه نصب نیروگاه خورشیدی
بر اساس اطلاعات بدست آمده از شبیه سازی نیروگاه در نرم افزار PVSYST، شیب بهینه نصب پنل های خورشیدی در این منطقه ۳۴ درجه بوده و پتانسیل تابشی در محل احداث نیروگاه، بالای ۲۲۰۰ کیلووات ساعت بر مترمربع است.
نکته مهم: این شبیه سازه ها و تجهیزات ، زوایای بهینه برای همان شهر، آرایش پنل ها، تلفات دقيق، انتخب نوع دقیق پنل و ظرفیت آن، تعیین نوع اینورتر و تعداد آن، تعداد آرایه های سری و موازی و…. دقیق محاسبه شده که در غیر اینصورت ممکن است تا ۳۰ درصد خطا در محاسبات و درآمدها داشته باشیم.

لیست تجهیزات مورد استفاده در این نیروگاه
در زیر لیست پنل ها و نوع آنها، اینورترها و … قابل مشاهده است:

درآمد نیروگاه خورشیدیراندمان این نیروگاه خورشیدی و شرایط تولید

درآمد نیروگاه خورشیدی

میزان تولید نیروگاه در ماه های مختلف و کل سال

درآمد نیروگاه خورشیدی
اجرای نیروگاه خورشیدی

سهم تسهیلات درخواستی
در محاسبات اصلی می توان برای نیروگاه خورشیدی مورد نظر تسهیلات بانکی داخلی و یا خارجی را در محاسبات اقتصادی لحاظ کرد. در صورت موافقت با پرداخت تسهیلات، امکان پرداخت ۷۰ درصد مبلغ کل سرمایه گذاری بصورت وام توسط بانکها وجود دارد.

میزان اشتغالزایی در دوره اجرای پروژه
اشتغال مستقیم: ۲۰۰ نفر
اشتغال غیر مستقیم : ۵۰۰ نفر

میزان اشتغالزایی در دوره بهره برداری
اشتغال مستقیم: ۵ نفر
اشتغال غیر مستقیم : ۱۰ نفر

 

, , , , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
احداث و خرید برق خورشیدی
نوشتهٔ بعدی
توجیه اقتصادی برق خورشیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست