سوالات متداول

کاربرگ الف و مجوز ثبت نام 

س: آیا ثبت نام فقط در قالب شرکت خصوصی انجام می پذیرد؟
ج: سرمایه گذاری باید توسط بخش غیردولتی انجام شود، لذا علاوه بر شرکت های خصوصی، شرکت های تعاونی و اشخاص حقیقی و همچنین گروه مشارکت مدنی نیز میتوانند اقدام نمایند.

س: آیا امکان انتقال مجوز احداث نیروگاه وجود دارد؟
ج: به هیچ وجه، نه تنها انتقال ذینفع درپروانه احداث ممنوع میباشد، بلکه بیش از ۲۵% سهام شرکت بدون موافقت وزارت نیرو غیرممکن است.

س: مجوزهای صادر شده چه مدت اعتباری دارد؟
ج: حداکثر اعتبار شش ماهه است که پس از آن در صورت عدم پیشرفت پروژه باطل خواهد شد.

کاربرگ ب و پتانسیل سنجی 

س: آیا ساتبا محل سایت های نیروگاه بادی و خورشیدی را برای متقاضیان انتخاب و اعلام می نماید؟
ج: خیر ، ساتبا هیچگونه انتخاب سایت برای متقاضیان انجام نمی دهد و تمام مسئولیت فنی جهت طراحی اجرائی نیروگاه به عهده متقاضی می باشد.

س: آیا هیچگونه راهنمایی فنی درخصوص انتخاب سایت ها مخصوصاً بادی و خورشیدی توسط ساتبا انجام می شود؟
ج:بلی، اطلاعات جمع آوری شده از دکل های بادسنجی بصورت اطلس باد (قابل دسترس در لینک دفترباد وامواج در وب سایت ساتبا) و اطلس خورشیدی(قابل دسترس در لینک دفترخورشیدی)و سایر اطلاعات کلی در صورت وجود، قابل دریافت میباشد که حدود پتانسیل منطقه را نشان میدهد.

س: آیا اطلاعات دکل های بادسنجی ساتبا قابل دسترس است؟
ج: بله متقاضیان از طریق وب سایت یا با مراجعه به دفتر باد و امواج ساتبا می توانند داده های جمع آوری شده از دکل های بادسنجی را در محل هایی که ساتبا قبلاً دکل بادسنجی نصب نموده است دریافت نمایند.

س: چگونه می توان سایتی را انتخاب نمود که با سایر متقاضیان تداخل نداشته باشد؟
ج: متقاضیان پس از مشخص نمودن مختصات نقاط گوشۀ زمین پیشنهادی آنرا به ساتبا ارائه می نمائید تا تداخل آن با سایر متقاضیان بررسی و اعلام شود.

سرمایه گذاری خارجی 

س: آیا سرمایه گذاران خارجی می توانند راساً نسبت به ثبت نام برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر اقدام نمایند؟
ج: شرکتهای خارجی یا باید نمایندگی رسمی در ایران تأسیس نمایند که موضوع خرید برق تجدیدپذیر در اساسنامه آنها قید شده باشد و یا باید شرکتی با تابعیت ایرانی جهت پروژه خرید تضمینی برق ثبت و به آن پروژه درخواست نماید.

تسهیلات سرمایه گذاری 

س: آیا برای حمایت از برق تجدیدپذیر مکانیزم وام از بانکها بصورت منابع مشخص جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر فراهم شده است؟
ج: هیچگونه سهمیه ای برای این نیروگاه ها بصورت وام از قبل تخصیص داده نشده است ولی سرمایه گذاران میتوانند رأساً نسبت به جلب همکاری در سرمایه گذاری احداث نیروگاه های تجدیدپذیر به بانک ها مراجعه نماید.

س: آیا ساتبا بودجۀ خاصی برای حمایت از پروژه های احداث برق غیردولتی دارد؟
ج: ساتبا منابع مالی درخصوص خرید برق نیروگاه های تجدیدپذیر را فراهم می نماید.

س: آیا امکان استفاده از تسهیلات صندوق ذخیرۀ ارزی وجود دارد؟
ج: بله، مطابق ضوابط مربوطه متقاضیان می توانند اقدام کنند.

س: شرایط معرفی جهت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی چیست؟
ج:هر سال تعداد محدودی از پروژه ها به این صندوق معرفی میشوند که لزوماً بعد از عقد قرارداد خرید برق و همچنین عقدقرارداد ارزی برای احداث نیروگاه با سازنده وپیمانکار امکان پذیر خواهدبود.

هزینۀ سرمایه گذاری 

س: هزینۀ سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر چگونه است؟ 
ج: هزینۀ سرمایه گذاری بسته به نوع تجهیزات و تکنولوژی مورد استفاده در نیروگاه متفاوت می باشد لیکن در حال حاضر این هزینه به طور متوسط ۱۰۰۰ دلار به ازای هر کیلووات تخمین زده می شود.

س: آیا استفاده از تجهیزات دست دوم در احداث نیروگاه ها مورد تأیید میباشد؟
ج:خیر

س: آیاجهت استفاده از تجهیزات ساخت داخل مشوقی گذاشته شده است؟ 
ج:بلی ،بر اساس مصوبه وزارت نیرو ، نرخ خرید برق برای نیروگاه هایی که از تکنولوژی ساخت داخل استفاده می کنند تا۳۰% قابل افزایش است.

قرارداد

س: قرارداد خرید تضمینی برق چند ساله است؟
ج: مطابق مصوبه وزارت نیرو مدت قرار داد خرید تضمینی برق۲۰ سال می باشد که نرخ خرید برق در ده ساله دوم تغییر می نماید.

س: چه موقع قرارداد خرید تضمینی برق بسته میشود؟
ج: پس از دریافت پروانه احداث ، چنانچه سایر مجوزها از نهادهای دیگر نظیر مجوز اتصال به شبکه، مجوز تملک زمین و مجوز محیط زیست اخذ گردد نسبت به عقد قرارداد خرید برق برای نیروگاه های تجدیدپذیر اقدام خواهد شد.

پرداخت ها 

س: آیا پرداخت ها به موقع انجام میشود؟
ج:بلی، در متن قرار داد خرید برق ذکر می گردد در صورت تاخیر در پرداخت ، جریمه به خریدار تعلق می گیرد.

س: آیا پول برق نیروگاه ها شامل مالیات ارزش افزوده خواهد بود؟
ج:خیر،در حال حاضر کسورات از صورتحساب ها کسر نمی گردد.

س: آیا امکان پرداخت بصورت ارزی وجود دارد؟
ج:خیر، بنا به مصوبه شورای اقتصاد و وزارت نیرو نرخ خرید برق بر حسب ریال محاسبه می گردد.

س: آیا امکان پیش پرداخت پول برق وجود دارد؟
ج:خیر، مصوبه ای که اینکار را مجاز نماید وجود ندارد.

قیمت برق 

س: قیمت سال آینده برق تجدیدپذیر چگونه محاسبه و اعلام خواهد شد؟
ج:بر اساس تغییر هزینه هاو سایر موارد مرتبط و همچنین بر اساس سیاست های کلی کشور.

مطالعه امکان سنجی 

س: آیا مطالعه امکان سنجی احداث نیروگاه توسط ساتبا انجام یا تأئید میشود؟
ج: خیر، ساتبا هیچگونه دخالتی درمطالعه امکان سنجی نیروگاه ها ندارد و کلیۀ ملاحظات فنی و اقتصادی برعهده خود سرمایه گذار میباشد. و تنها نسخه ای از آن جهت تکمیل پرونده به ساتبا تحویل خواهد گردید البته در صورت لزوم ساتبا می تواند توصیه ها و یا نقطه نظرات را در این خصوص اعلام نمایند.

س: از چه شرکت های در انجام امکان سنجی می توان کمک گرفت؟ 
ج: از کلیۀ مشاوران داخلی و خارجی

س: آیا ساتبا لیست مشاوران را ارائه میکند؟
ج: خیر ، در حال حاضر لیست رسمی برای مشاوران احراز صلاحیت شده در ساتبا وجود ندارد.

مجوزاتصال به شبکه

س: روند دریافت مجوز اتصال به شبکه به چه صورت است ؟
ج: پس از تکمیل ثبت نام و صدور پروانه احداث متقاضیان می توانند برای دریافت مجوزاتصال به شبکه بر اساس ظرفیت نیروگاه از طریق شرکت توزیع ، برق منطقه ای ویا توانیر اقدام نمایند و در صورت نیاز معرفی نامه های لازم صادر خواهدشد.

مجوز محیط زیست 

س: آیا نیروگاه های تجدیدپذیر نیاز به دریافت مجوز محیط زیست دارند ؟ 
ج: بله، با توجه به تنوع نوع نیروگاه ها و تکنولوژی های مورد استفاده در آن و نیز محل استقرار نیروگاه ها دریافت مجوز محیط زیست ضرورت دارد.

س: روند دریافت مجوز محیط زیست به چه صورت است ؟
ج: پس از تکمیل ثبت نام و صدور پروانه احداث متقاضیان می توانند از طریق محیط زیست استان مربوط به محل استقرار نیروگاه نسبت به دریافت این مجوز اقدام نمایند.و در صورت نیاز معرفی نامه های لازم صادر خواهد شد.

مجوز تملک زمین 

س: ساتبا از لحاظ تملک زمین چه همکاری می نماید؟
ج:پس از تکمیل ثبت نام و صدور پروانه احداث مطابق طراحی چیدمان و سایت پلان نیروگاه جهت استفاده از زمین های امور اراضی معرفی نامه های لازم صادر خواهدشد.ولی مقررات و ضوابط سازمان امور اراضی تعیین کننده خواهد بود.

س: میزان زمین مورد نیاز نیروگاه ها چقدر است؟
ج: برای نیروگاه های خورشیدی به ازای هر مگاوات حداکثر ۱,۵ هکتار و برای مزارع بادی فقط محل نصب توربین بصورت نقطه ای در نظر گرفته می شود.

سایر انرژی ها 

س: آیا برق حاصل از بازیافت حرارتی در سیستم های صنعتی جزءخرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک محسوب میشوند؟ 
ج:بله، برق حاصل از بازیافت حرارتی جزو انرژی های پاک محسوب شده و در فهرست قیمت های خرید برق وجود دارند.

فهرست