مقالات نیروگاه خورشیدی

احداث ۳۲۵ سامانه خورشیدی استان فارس

پارامترهای اقتصادی برق خورشیدی

تجزیه و تحلیل هزینه و سود شامل شناسایی هزینه های مختلف یک پروژه و مقایسه آن با منافع آن است تکنیک های اصلی تجزیه و تحلیل هزینه سود عبارتند از : ارزش خالص فعلى (Net Present Value) نرخ بازگشت سرمایه…
تامین برق کشور با انرژی های تجدیدپذیر

توجیه اقتصادی برق خورشیدی

توجیه اقتصادی طرح برای احداث نیروگاههای خورشیدی، سه سری هزینه کلی می توان متصور بود که عبارتند از: – هزینه های مستقیم خرید، حمل و نقل، طراحی و نصب نیروگاه خورشیدی – هزینه های اتصال به شبکه برق – هزینه…
نیروگاه خورشیدی اراک

درآمد نیروگاه خورشیدی

نحوه محاسبه درآمد نیروگاه صورتحساب همه نیروگاههای خورشیدی بر اساس فرمول زیر انجام می شود که البته دو ضريب ساخت داخل و ضريب آمادگی ساعتی فعلا برای نیروگاه های انشعابی عدد ۱ در نظر گرفته شده است ولی برای نیروگاههای…
نیروگاه خورشیدی در تبریز

احداث و خرید برق خورشیدی

برگه موافقتنامه اولیه ای است که بعد از درخواست در سایت ساتبا و پر کردن کاربرگهای مختلف برای نیروگاههای خورشیدی بزرگ صادر می شود تا بر مبنای آن برای طی سایر مراحل نظیر مجوزهای زیست محیطی، گرفتن زمین از منابع…
نیروگاه خورشیدی و مجوز های سرمایه گذاری

اجزای نیروگاه خورشیدی

نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک مجموعه ای از تجهیزاتی است که موجب می شود انرژی خورشیدی (نور) را جذب و به برق تبدیل نماید. برای این کار مهم ترین بخش آن که پنل های خورشیدی است وظیفه تبدیل انرژی ساطع شده از…
نرخ تولید برق نیروگاه خورشیدی کشور

معرفی نیروگاه های خورشیدی

نیروگاه خورشیدی در دنیا به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند و استقبال جهانی در استفاده ازانرژی پاک و رایگان خورشید موجب شده تا دنیا در مسیر خورشیدی شدن قرار گیرد. میزان تابش خورشید در نقاط گوناگون ایران بین…
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (2 رای)
فهرست