استانداردهای بین‌المللی برای سامانه‌های نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک

استانداردهای بین‌المللی برای سامانه‌های نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک

معرفی دو استاندارد مهم:

• IEC 62446:
الزامات حداقل برای مستندسازی، تست‌های راه اندازی و بازرسی سامانه‌های فتوولتائیک متصل به شبکه.

• IEC 61724:
رهنمودهایی برای اندازه‌گیری، تبادل و تجزیه و تحلیل داده‌های عملکرد سامانه‌های فتوولتائیک.

مزایای استفاده از این استانداردها:

ایمنی: تضمین نصب و کارکرد ایمن سامانه‌های فتوولتائیک.

قابلیت اطمینان: افزایش طول عمر و کارایی سامانه‌ها.

عملکرد: تضمین حداکثر تولید برق.

مطالعه این استانداردها برای چه کسانی مفید است؟

نصب‌کنندگان سامانه‌های فتوولتائیک: برای اطمینان از نصب صحیح و ایمن سامانه‌ها.

مالکان سامانه‌های فتوولتائیک: برای اطمینان از عملکرد صحیح و بهینه سامانه‌ها.

مهندسان و طراحان سامانه‌های فتوولتائیک: برای ارتقای دانش و تخصص خود.

در ادامه خلاصه‌ای از این دو استاندارد IEC را ارائه می‌نمائیم. برای اطلاعات کامل، لطفاً به نسخه کامل استاندارد مراجعه کنید.

استاندارد IEC 61724: سامانه‌های فتوولتائیک – عملکرد سامانه؛ رهنمودهایی برای اندازه‌گیری، تبادل و تجزیه و تحلیل داده‌ها

این بخش از IEC 61724 رهنمودهایی برای اندازه‌گیری، تبادل و تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به عملکرد سامانه‌های نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک (PV) ارائه می‌دهد. هدف از این استاندارد، ارائه یک روش استاندارد برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های عملکرد فتوولتائیک PV است تا به بهبود طراحی، نصب و بهره‌برداری از سامانه‌های نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک (PV) کمک کند.

source:https://www.ul.com/

دامنه کاربرد۲۱ضظ

این استاندارد برای سامانه‌های PV متصل به شبکه و مستقل از شبکه با هر اندازه و پیکربندی قابل استفاده است. این استاندارد شامل سامانه‌های PV با یا بدون سیستم ذخیره‌سازی انرژی است.

تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات زیر به کار رفته است:
سامانه فتوولتائیک: سامانه‌ای که از سلول‌های فتوولتائیک برای تبدیل انرژی تابشی خورشید به انرژی الکتریکی استفاده می‌کند.

سامانه فتوولتائیک متصل به شبکه: سامانه فتوولتائیکی که به شبکه برق عمومی متصل است.

سامانه فتوولتائیک مستقل از شبکه: سامانه فتوولتائیکی که به شبکه برق عمومی متصل نیست.

عملکرد سامانه: توانایی سامانه PV برای تولید برق در شرایط مختلف.

اندازه‌گیری داده‌ها: فرآیند جمع‌آوری داده‌های مربوط به عملکرد سامانه PV.

تبادل داده‌ها: فرآیند اشتراک‌گذاری داده‌های عملکرد PV با سایر ذینفعان.

تجزیه و تحلیل داده‌ها: فرآیند بررسی و تفسیر داده‌های عملکرد PV.

رهنمودهای اندازه‌گیری داده‌ها

این استاندارد رهنمودهایی برای اندازه‌گیری داده‌های زیر ارائه می‌دهد:

پارامترهای الکتریکی:

ولتاژ
جریان
توان
انرژی

پارامترهای محیطی:

تابش خورشیدی
دما
سرعت باد

رهنمودهای تبادل داده‌ها

این استاندارد رهنمودهایی برای تبادل داده‌های عملکرد PV با استفاده از فرمت‌های استاندارد، مانند IEC 61400-25، ارائه می‌دهد.

رهنمودهای تجزیه و تحلیل داده‌ها

این استاندارد رهنمودهایی برای تجزیه و تحلیل داده‌های عملکرد PV برای ارزیابی موارد زیر ارائه می‌دهد:

عملکرد سامانه:

راندمان
ظرفیت تولید برق
شاخص‌های عملکرد کلیدی (KPI)

شناسایی و حل مشکل:

افت عملکرد
نقص تجهیزات

پیوست‌ها

این استاندارد شامل پیوست‌های زیر است:
پیوست A: نمونه‌ای از فرم گزارش داده‌های عملکرد PV
پیوست B: نمونه‌ای از روش تجزیه و تحلیل داده‌های عملکرد PV

فهرست مراجع

• IEC 61400-25:2015, Wind turbines – Part 25: Communications for monitoring and control of wind power plants

• IEC 61725:2008, Photovoltaic (PV) system performance – Part 1: Monitoring

• IEC 61850:2013, Communication networks and systems for power utility automation

تاریخ انتشار
۲۰۱۴

نسخه
۱٫۰

source:https://pvcase.com/

استاندارد IEC 62446: سامانه‌های فتوولتائیک متصل به شبکه؛
حداقل الزامات برای مستندسازی، تست‌های راه اندازی و بازرسی

این بخش از IEC 62446 الزامات حداقل برای مستندسازی، تست‌های راه اندازی و بازرسی سامانه‌های فتوولتائیک متصل به شبکه را ارائه می‌دهد. هدف از این استاندارد، اطمینان از نصب ایمن و کارکرد صحیح سامانه‌های نیروگاه خورشیدی است.

دامنه کاربرد

این استاندارد برای سامانه‌های نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک متصل به شبکه با ولتاژ نامی AC تا ۱۰۰۰ ولت و فرکانس ۵۰ یا ۶۰ هرتز، اعم از تک فاز و سه فاز، قابل استفاده است. این استاندارد شامل سامانه‌های نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک متصل به شبکه با یا بدون سیستم ذخیره‌سازی انرژی است.

تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات زیر به کار رفته است:

سامانه فتوولتائیک: سامانه‌ای که از سلول‌های فتوولتائیک برای تبدیل انرژی تابشی خورشید به انرژی الکتریکی استفاده می‌کند.

سامانه فتوولتائیک متصل به شبکه: سامانه فتوولتائیکی که به شبکه برق عمومی متصل است.

مستندسازی: فرآیند ثبت اطلاعات مربوط به سامانه فتوولتائیک.

تست‌های راه اندازی: تست‌هایی که برای اطمینان از کارکرد صحیح سامانه نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک پس از نصب انجام می‌شود.

بازرسی: بررسی دوره‌ای سامانه نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک برای اطمینان از ادامه کارکرد صحیح آن.

مستندسازی

مستندات سامانه نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک باید شامل موارد زیر باشد:

اطلاعات مربوط به سامانه، مانند:
مشخصات فنی تجهیزات
نقشه‌های سیم‌کشی
دستورالعمل‌های نصب و بهره‌برداری
گزارش‌های تست‌های راه اندازی
سوابق بازرسی

تست‌های راه اندازی

تست‌های راه اندازی باید شامل موارد زیر باشد:

تست‌های عملکردی برای اطمینان از کارکرد صحیح سامانه، مانند:

تست اندازه‌گیری توان خروجی
تست راندمان
تست عملکرد سیستم حفاظتی
تست‌های ایمنی برای اطمینان از عدم وجود خطرات الکتریکی، مانند:
تست عایق‌بندی
تست اتصال زمین

source:https://www.tuv.com/

بازرسی

بازرسی سامانه فتوولتائیک باید شامل موارد زیر باشد:

بازرسی‌های دوره‌ای برای اطمینان از ادامه کارکرد صحیح سامانه، مانند:
بازرسی بصری تجهیزات
تست عملکرد سیستم حفاظتی
بازرسی‌های پس از تعمیرات یا تغییرات در سامانه

پیوست‌ها

این استاندارد شامل پیوست‌های زیر است:

پیوست A: نمونه‌ای از فرم گزارش تست‌های راه اندازی
پیوست B: نمونه‌ای از فرم گزارش بازرسی

فهرست مراجع

• IEC 61730:2007, Photovoltaic (PV) module safety – Part 1: Requirements for construction

• IEC 62109-1:2010, Safety of power converters for use in photovoltaic power systems – Part 1: General requirements

• IEC 62548:2016, Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements

منبع: کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)
IEC 2009

برای اطلاعات بیشتر، به وب‌سایت IEC مراجعه کنید.

#فتوولتائیک #استاندارد #IEC #ایمنی #قابلیت_اطمینان #عملکرد

نویسنده: دپارتمان خبری آرا نیرو

, , , , , , , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
۱۵ سوالی که باید از نصاب خورشیدی خود بپرسید
نوشتهٔ بعدی
مزارع خورشیدی چگونه برای زنبورها و پروانه ها مفید هستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست